Wypełnij formularz i pobierz swój PAYCODE

Wyłącznie pierwsze imię z dowodu osobistego.
Nazwiska dwuczłonowe MUSZĄ być wpisane z łącznikiem, bez spacji.
(Przykład: KOWALSKA-NOWAK)
Wiek w przedziale 18 - 75 lat

Wyrażam zgodę na:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez LM PAY S.A. (wcześniej: MediRaty Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, w celu skorzystania z usługi odroczonych płatności. Administratorami danych osobowych jest spółka - LM PAY S.A. (wcześniej: MediRaty Sp. z o.o.) z siedzibą: ul. Lechicka 23a, 02-156 Warszawa.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia przez LM PAY S.A. (wcześniej: MediRaty Sp. z o.o.) weryfikacji umożliwiającej podjęcie decyzji co do udzielenia finansowania w ramach usługi PayCode. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

Upoważniam spółkę LM PAY S.A. (wcześniej: MediRaty Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, do wystąpienia i uzyskania z biur informacji gospodarczych, w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, informacji o moich zobowiązaniach w celu oceny ryzyka kredytowego oraz oceny zdolności kredytowej.
1. Upoważniam spółkę LM PAY S.A. (wcześniej: MediRaty Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie („Mediraty”), do wystąpienia i uzyskania z biur informacji gospodarczych, w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 ze zm.) („Ustawa”), informacji o moich zobowiązaniach celem oceny ryzyka kredytowego oraz oceny zdolności kredytowej dotyczącej mojej osoby.
2. Wyrażam zgodę na przekazywanie przez spółkę LM PAY informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych wobec otrzymującego zgodę do biur informacji gospodarczych, w rozumieniu Ustawy na zasadach i w zakresie określonym w Ustawie, w tym wnoszę o przekazanie informacji o zobowiązaniach spłaconych przeze mnie w okresie ostatnich 12 miesięcy. Jednocześnie potwierdzam, że zostałem poinformowany o możliwości odwołania upoważnienia w każdym czasie.
3. Niniejszym udzielam spółce LM PAY, pełnomocnictwa do złożenia w moim imieniu za pośrednictwem biur informacji gospodarczych w rozumieniu Ustawy w Krajowy Rejestr Dłużniów (KRD) z siedzibą w Wrocław, ul. Siedzikówny 12 oraz Związku Banków Polskich - System Bankowy Rejestr, bezterminowego upoważnienia do udostępnienia danych gospodarczych przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienia ich przez biura informacji gospodarczych spółce LM PAY.

Upoważniam spółkę LM PAY S.A. (wcześniej: MediRaty Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie,do wystąpienia i uzyskania informacji o poprawności moich danych w bazie PESEL MSWiA za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, 02-679 Warszawa.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych dotyczących produktów i usług grupy kapitałowej Medical Finance Group SA (składającej się z Medical Finance Group SA oraz LM PAY S.A. (wcześniej: MediRaty Sp. z o.o.)) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422)

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia przez Medical Finance Group SA oraz LM PAY S.A. (wcześniej: MediRaty Sp. z o.o.) w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym oraz używania automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego.